Bestyrelsen

Kirkeby Idrætsforening består af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 2 suppleanter.
Bestyrelsen holder møde én gang om måneden undtagen i juli.

Bestyrelsen i Kirkeby Idrætsforening arbejder meget bredt.
Der er nedsat udvalg for de enkelte idrætsaktiviteter og arrangementer i foreningen. Bestyrelsen følger med i hvad, der foregår i disse udvalg.

Hvis du har spørgsmål eller ligende du gerne vil have med på et bestyrelsesmøde, er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsens arbejde

På besyrelsenmøderne deltager:

- Bestyrelsen
- Sekretæren, som sidder udenfor bestyrelsen
- Kasseren, som sidder udenfor bestyrelsen
- Suppleanterne er velkomne til at deltage.

 

Følgende punkter bliver behandlet:
- Post m.m.
- Hvad er der kommet af informationer fra vores interessegrupper siden sidst.
- Hvad er der set, sket og oplevet siden sidst, som bestyrelsen skal tage stilling til.
- Økonomi - En kort status
- Underudvalg: Gymnastik, løb, motionscenter og fodbold er med på hver dagsorden.
- Resten af vores aktiviteter er med når de er aktuelle.

 

Diverse andre aktuelle punkter, der skal behandles eller sættes igang.