Fritidspas

Velkommen til Kirkeby Idrætsforening

Til dig som har fået fritidspas tildelt af kommunen og efter aftale med Mette Foged.